Населението в община Казанлък

Статистически данни към 31 декември 2021 от НСИ


Население на Община Казанлък 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на гр. Казанлък 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на гр. Крън 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на гр. Шипка 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Бузовград 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Голямо Дряново 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Горно Изворово 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Горно Черковище 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Долно изворово 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Дунавци 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Енина 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Копринка 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Кънчево 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Овощник 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Розово 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Ръжена 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Средногорово 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Хаджидимитрово 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Черганово 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Шейново 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Ясеново 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com


Население на с. Крън 2002-2021

Данни от НСИ, систематизирани от kazanlak.com